Summary in English
Open
X

Ta del av våra program för FÖRETAG som insett att när medarbetarna mår bra så går det bra.

Livsstilsförändring tillsammans med personal på Sundsvalls kommun

Livsstilskompetens har från januari 2020 avtal med Sundsvalls kommun om att stötta i livsstils- och hälsoförändringsarbete med personal där behov finns för detta, med syfte på ett hållbart arbetsliv och en kvalitativ fritid.
Har du som personal på Sundsvalls kommun frågor kring detta, kontakta din chef.
Kontakt på Livsstilskompetens är Kent Nordin, kent.nordin@livsstilskompetens.se, 076-142 45 24.

 

Läs om hur Thomas på Kubal gjorde en omfattande livsstilsförändring!


 

Helhetsperspektiv på hälsa & liv

En satsad krona på förebyggande friskvård ger minst fyra kronor tillbaka. Då talar man enbart om ett företags ekonomiska vinst. Livsstilskompetens erbjuder individ- och företagsanpassade friskvårds- och livsstilstjänster för friskare, gladare och mer kreativa medarbetare. Mår du bra så går det bra!