Summary in English
Open
X

Läs om hur Thomas på Kubal gjorde en omfattande livsstilsförändring!


 

Helhetsperspektiv på hälsa & liv

En satsad krona på förebyggande friskvård ger minst fyra kronor tillbaka. Då talar man enbart om ett företags ekonomiska vinst. Livsstilskompetens erbjuder individ- och företagsanpassade friskvårds- och livsstilstjänster för friskare, gladare och mer kreativa medarbetare. Mår du bra så går det bra!

 

Ta del av våra program för:

FÖRETAG som insett att när medarbetarna mår bra så går det bra.