Summary in English
Open
X

 

Läs om hur Thomas på Kubal gjorde en omfattande livsstilsförändring!


 

Helhetsperspektiv på hälsa & liv

En satsad krona på förebyggande friskvård ger minst fyra kronor tillbaka. Då talar man enbart om ett företags ekonomiska vinst. Livsstilskompetens erbjuder individ- och företagsanpassade friskvårds- och livsstilstjänster för friskare, gladare och mer kreativa medarbetare. Mår du bra så går det bra!

 


 

Ta del av våra program för FÖRETAG som insett att när medarbetarna mår bra så går det bra.