Vi kan FB

Vi Kan

Inlagt den 13 mars, 2016 · Inlagt i Arbetsmarknad, Okategoriserade

Vi Kan

Investera Mittsverige kraftsamlar mot utanförskapet:
CSR, Corporate Social Responsibility, är ett begrepp som omfattar många frågor. Vi har valt att fokusera på det utanförskap som handlar om personer som står utanför arbetsmarknaden. Alla känner vi någon, en ungdom, en utlandsfödd, eller en äldre som är eller har blivit arbetssökande. Investera Mittsverige AB har på uppdrag av våra ägare genomfört två förstudier där vi har tittat på hur arbetsgivare kan arbeta med socialt ansvarstagande i en strukturerad form.

Syfte:
Nätverkets syfte är att skapa en struktur för hur arbetsgivare på olika sätt kan bidra i arbetet med de individer som idag står utanför arbetsmarknaden.

Mål:
Att minska andelen individer som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden.

Vi-Kan-Mittsverige-Facebook

vikanmittsverige.se

ViKan300