Summary in English
Open
X

För företag.

Hur medarbetarna mår och hur det går, hör ihop

Rubriken här ovanför är utgångspunkten för vårt arbetssätt. Att höja medarbetarnas kompetens i hälso- och livsstilsfrågor och hjälpa till att skapa goda vanor är investeringar som ger vinster för alla; individen, företaget och samhället. Man nämner ofta att en satsad krona på strukturerad, förebyggande friskvård ger fyra kronor tillbaka. Då talar man enbart om företagets ekonomiska vinst. Här är andra konkreta vinster:

Vinsten för företaget
– Färre sjukdagar.
– Ökad arbetskapacitet.
– Förhöjd lojalitet.
– Ökad trivsel.
– Rykte som en attraktiv arbetsgivare.

Vinster för individen – och familjen
– Starkare kropp.
– Friskare/Ökad motståndskraft mot sjukdom.
– Bättre humör.
– Ökad mental hälsa.
– Ökad uthållighet.
– Större livslust.

Vinster för samhället
– Minskade sjukvårdskostnader.
– Minskade kostnader för arbetslöshetsersättning och andra bidrag.
– Ökade skatteintäkter.

Vårt utbud av friskvårdsinsatser, hälsocoaching, personlig träning, tester, kostrådgivning, analyser och statistik förebygger ohälsa och bygger upp en hälsostärkande livsstil. Vi erbjuder utbildningar och föreläsningar inom näringslära, träningslära och livsstilskompetens.

Vi besöker gärna ditt företag för en inspirationsföreläsning eller för att berätta mer om vårt våra friskvårdstjänster. Klicka här för att öppna/ladda ner en PDF av nedanstående bild.