Summary in English
Open
X

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd.

Arbetsgivare!

Förebygg eller förkorta sjukskrivningar med arbetsplatsinriktat
rehabiliteringsstöd.

livboj

Du som arbetsgivare kan få bidrag för att anlita expertstöd för att utreda, planera, initiera, genomföra och följa upp åtgärder som förebygger eller förkortar sjukskrivningar. Detta kallas arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd.

Du väljer själv hur ofta du vill ansöka, till exempel månadsvis, kvartalsvis eller årsvis.

Livsstilskompetens är godkänd av Försäkringskassan som anordnare av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Vi har kunskapen för att hjälpa dina anställda på banan igen. Kontakta Rolf eller Kent för mer information.

Läs mer om arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd hos Försäkringskassan.