Summary in English
Open
X

Arbetsplatsnära stöd.

Arbetsgivare!
Förebygg eller förkorta sjukskrivningar med arbetsplatsnära stöd.

 

livboj

Du som arbetsgivare kan få bidrag för köp av utredningar som kan ge svar på vad som behöver göras för att förebygga sjukfrånvaro eller underlätta för din medarbetare att komma tillbaka i arbete vid sjukskrivning. Detta kallas arbetsplatsnära stöd.

Du väljer själv hur ofta du vill ansöka, till exempel månadsvis, kvartalsvis eller årsvis. Det finns ingen begränsning för antal utredningar per medarbetare och år.

Livsstilskompetens är godkänd av Försäkringskassan som anordnare av arbetsplatsnära stöd. Vi har kunskapen för att hjälpa dina anställda på banan igen. Kontakta Lena, Maria eller Kent för mer information.

Läs mer om arbetsplatsnära stöd hos Försäkringskassan.