Summary in English
Open
X

Livsstilsträning.

Livsstilsträning med sikte på ett nytt arbetsliv

Den som hamnar utanför arbetsmarknaden tappar en del av sin identitet och sin styrka. Många förlorar även de dagliga rutiner som vi alla behöver för att må bra: regelbunden sömn, ordentliga måltider, motion och kontakt med andra människor.

Resultatet blir att man mår allt sämre, både i kropp och själ. Förmågan att söka och få ett arbete försämras i samma takt. Det blir en ond cirkel som är svår att ta sig ur på egen hand. Vanliga jobbsökaraktiviteter räcker ofta inte för att komma tillrätta med situationen.

Livsstilskompetens samverkar i detta med Arbetsförmedlingen inom ramen för jobb- och utvecklingsgarantin.

Livsstilskompetens erbjuder ett alternativ som ger dig som arbetssökande flera fördelar:

Personlig yrkesguide och livsstilshandledare
– En stärkt livsstil med nya, dagliga rutiner
– Genomgripande insatser för personlig hälsa
– En ökad känsla av att vara värdefull och behövd
– Möjligheter till nätverkande och egna jobbkontakter
– Nya erfarenheter, arbetsträning som underlättar i framtida arbeten
– Konstruktiva lösningar och verktyg för att nå uppsatta mål

Vårt program leds av kunniga och erfarna hälsovägledare, handledare, yrkesguider  från Livsstilskompetens, med kunnande och ett gedigt företagsnätverk.

Är du intresserad av vår livsstilsträning, kontakta din arbetsförmedlare.

I samarbete med: