Summary in English
Open
X

GDPR.

Vi vet att den information vi lagrar om dig är värdefull!

Livsstilskompetens i Sundsvall  jobbar enligt GDPR för att skydda dina personuppgifter.

Livsstilskompetens i Sundsvall bedriver verksamhet inom hälsa och livsstil. Vi behandlar och arkiverar nödvändiga personuppgifter för planering av hälsoplaner på individ- och företagsnivå. Samtycke till datalagring hos Livsstilskompetens i Sundsvall är alltid frivilligt. Personuppgiftsansvarig som juridisk person är Livsstilskompetens i Sundsvall.

Livsstilskompetens i Sundsvall informerar alla berörda om:

• Att vi arkiverar och samlar nödvändiga data enligt GDPR
• Användningsområde för insamlad data
• Vilka rättigheter uppgiftslämnaren har
• Uppgiftslämnarens rättigheter att lämna klagomål till Datainspektionen.
• Att vi raderar data som inte ska användas

Samtliga anställda på Livsstilskompetens i Sundsvall är informerade om ovanstående arbetsinstruktioner.