Summary in English
Open
X

GDPR.

Vi vet att den information vi lagrar om dig är värdefull!

Livsstilskompetens/Yrke & Livsstil i Sundsvall AB jobbar enligt GDPR för att skydda dina personuppgifter.

 

Livsstilskompetens/Yrke & Livsstil i Sundsvall AB bedriver verksamhet inom hälsa och livsstil. Vi behandlar och arkiverar nödvändiga personuppgifter för planering av hälsoplaner på individ- och företagsnivå. Samtycke till datalagring hos Livsstilskompetens/Yrke & Livsstil i Sundsvall AB är alltid frivilligt. Personuppgiftsansvarig som juridisk person är Livsstilskompetens eller Yrke & Livsstil i Sundsvall AB.

 

Livsstilskompetens/Yrke & Livsstil i Sundsvall AB informerar alla berörda om:

• Att vi arkiverar och samlar nödvändiga data enligt GDPR
• Användningsområde för insamlad data
• Vilka rättigheter uppgiftslämnaren har
• Uppgiftslämnarens rättigheter att lämna klagomål till Datainspektionen.
• Att vi raderar data som inte ska användas

 

Samtliga anställda på Livsstilskompetens/Yrke & Livsstil i Sundsvall AB är informerade om ovanstående arbetsinstruktioner.